Meelva järv (Mulva järv, Miilva järv)

Pindala: 75,4ha
Pindala koos saartega: 76,04ha
Saarte arv: 1
Kaldajoone pikkus: 6638m
Keskmine sügavus: 2.00m
Maksimaalne sügavus: 3.00m
Veevahetus: 2 korda aastas
Veevahetuse skaala: keskmine (> 2 kuni 4)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.1308333
Long: 27.3758333


Meelva järvka Mulva järv, Miilva järv

Põlvamaal, Räpina vallas, Meelva ning Toolamaa külade juures asuv avalik järv

Väljavool järvest: kagusopist lähtub kraav Toolamaa ojja ja sealt edasi Võhandu jõkke

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6448338

58°7'51" N

Y

698814

27°22'33" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Veepeegli pindala 75,4 ha, saarte pindala 0,6 ha, pindala kokku 76 ha, keskmine sügavus 2 m, suurim sügavus 3,2 m, pikkus 2 650 m, laius 550 m, maht 1 500 tuh m3, kaldajoone pikkus 6 638 m

Valgala pindala 13,4 km2, veevahetus 2 korda aastas

Pehme- ja tumedaveeline järv, mineraalmaa huumustoiteline

Registri kood VEE2113600

Asub Räpinast 8 km loode pool, ulatusliku Meelva raba kaguserval, 42,2 m merepinna tasemest. Järv on pika kitsa, põhjakirde-lõuna suunas kõverdunud kujuga.  Järve ümbritsevad läänes ja lõunas raba, põhjas ja idas soine mets ning põllud, lääne- ja lõunakallas on turbane, kirdekallas liivane, idakallas pehme ja mudane. Põhi on enamasti mudane, ainult kirdekaldal leidub liivast kaldavöödet.

Läbivool on nõrk. Vesi on punakaspruun, vähe läbipaistev (0,7-0,9 m), põhjani segunev ja soojenev.

Taimestik ei ole rohke, veepinnal võib näha vesiroosi. Fütoplanktonit on vähe, zooplanktonit on keskmiselt. Järve plankton ja bentos sisaldavad erakordselt rohkesti (15) haruldusi.

Järv on kalavaene - leidub vaid ahvenat ja haugi. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Haug, ahven, kiisk. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/