Mäsajärv (Mäsäjärv, Messe järv, Metsajärv)

Pindala: 5,4ha
Kaldajoone pikkus: 1027m
Veevahetuse skaala: nõrk (> 0,5 kuni 2)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.9163889
Long: 25.6944444

Mäsajärvka Mäsäjärv, Messe järv, Metsajärv

Valgamaal, Helme vallas, Holdre küla juures asuv avalik järv

Üks kahest Eera järvest. (Eera järved: Mäsajärv ja Pupsi järv - viimasest jääb osa (4 ha) Läti vabariigi territooriumile)

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6420741

57°55'0" N

Y

600406

25°41'39" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond

Pindala 5,4 ha, pikkus 420 m, laius 170 m, kaldajoone pikkus 1 027 m

Registri kood VEE2115300

Mäsajärv on loode-kagu suunas piklik veekogu Taageperast lõuna pool keset segametsa. Kaldad on madalad. Põhja katab paks mudakiht. Läbivool on nõrk. Vesi on pruunikas, talvel esineb hapnikupuudus.

Taimestikku kasvab suhteliselt palju. Kalastik koosneb peamiselt kogrest, olevat ka haugi, varem esinenud särge ja ahvenat.

Järv on mõnevõrra hinnatav veevaruna ja maastikuelemendina, nähtavasti veel enam mudavaruna.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Koger, särg, ahven, haug. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/
Hotmedia.ee