Märdi järv (Lakesoo Märdi järv, Lagesoo järv, Mardi järv)

Märdi järv (Lakesoo Märdi järv), ka Lagesoo järv, Mardi järv

Valgamaal, Helme vallas, Koorküla küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6425243

57°57'20" N

Y

606548

25°47'59" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Pindala 18,5 ha, suurim sügavus 1 m, pikkus 630 m, laius 400 mkaldajoone pikkus 1 700 m

Valgala pindala 3,5 km2, veevahetus 5 korda aastas

Pehme- ja tumedaveeline järv, rabade huumustoiteline

Registri kood VEE2114700

Tõrvast 9 km edela pool, Lagesoo rabas paiknev 18,5 ha suurune ja umbes 1 m sügavune järv, 87,6 m merepinnast kõrgemal. Järve ümbrusest on 70-ndate aastate algul freesturbatootmise pärast rabamännik maha raiutud (veidi on seda säilinud lõunakaldal) ja raba kuivendatud. Selle tagajärjel on laukad kuivaks jäänud ja nähtavasti ka veepind veidi alanenud. Järve kaldad on turbased, paiguti üsna kõvad, põhi kaetud pehme turbamudaga; lõunakalda lähedal on põhi kõvem.

Järv saab vee ümbritsevast rabast, välja voolab lõunaotsast Õhne jõkke viiv Sillaotsa ojake (kannab alamjooksul kateojade nime).

Vesi seguneb ja soojeneb järves suvel väga tugevasti, on punakaspruun ja paistab põhjani (1 m) läbi.

Kaladest on ainsaks liigiks tumedavärviline ahven.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/