Männikjärv [Endla järvestik]

Männikjärv, ka Männikujärv

Foto: Tiina Ruus

Jõgevamaal, Jõgeva vallas, Tooma küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6527938

58°52'15" N

Y

630448

26°15'42" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 17,4 ha, keskmine sügavus 2 m, suurim sügavus 3 m, pikkus 540 m, laius 460 m, kaldajoone pikkus 1 699 m

Valgala pindala 1,1 km2, veevahetus 1 kord aastas

Keskmise karedusega kihistumata järv, kalgiveeline ning segatoiteline

Registri kood VEE2052600

Pedjast 6,5 km loodes paiknev Männikjärv on suuruselt teine järv Endla soostikus.

Männikjärv asub soostiku idaserval, läänest piirab teda raba, lõunast ja idast madalsoo. Järv on ovaalse kujuga, väga madal (sügavus kuni 3 m, sellest vähemalt 1,1 m on pehmet muda).

Praktiliselt umbjärv. Vesi on hästi segunev ja soojenev ning sisaldab suvel palju hapnikku - talvel võib jääda ummuksile. See on põhjustanud kalade ja võib-olla ka kunagi siin esinenud suurte järvekarpide hukkumise. Kollane kuni pruunikaskollane vesi on läbipaistev kuni mudani (1,3 m).
Männikjärve põhja katab peaaegu üleni taimestik, eriti levinud on kaldavee ja veesisesed taimed. Männikjärv on ainus koht Eestis, kus kasvab väga haruldast vahelmist näkirohtu (Najas intermedia). Eriti palju on seda taime leitud 1968 a. Pole selge, kas vahelmine näkirohi on relikt Suur-Endla ajast või siia sisse toodud kunagise Kärde mõisniku v. Stackelbergi poolt, kes suure loodusesõbrana on Endla soostikku toonud mitmeid loodusharuldusi - mõõkrohtu, soomurakat jne.

Et Männikjärv on talviti tihti ummuksisse jäänud, on kalastik märgatavalt vaesunud (1970 a. alguses suri ühel talvel 3 tonni kalu). Järves leidub kokri, linaskit ja vingerjat (vigiseja), vähem haugi ja särgi.
Peale ondatra elutseb järves ka saarmas. Männikjärv on üks põhjapoolsemaid veekonna elupaiku Eestis.
Männikjärv on hinnatud kogrejärvena, kauni maastikuelemendina, eriti aga taimharulduste kasvupaigana.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Endla järvestik
Hotmedia.ee