Maiori järv (Majori järv, Tsiirjärv)

Maiori järv, ka Majori järv, Tsiirjärv

Foto: Ingmar Muusikus

Võrumaal, Haanja vallas, Naapka, ning Tsiiruli külade juures asuv avalik järv

Järve läbib Allumäe oja

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6387415

57°35'29" N

Y

682690

27°3'19" E

Vesikond: Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond

Pindala 17,9 ha, keskmine sügavus 6,7 m, suurim sügavus 9 m, pikkus 600 m, laius 450 m, kaldajoone pikkus 2 205 m

Valgala pindala 4,5 km2, veevahetus 1 kord aastas

Keskmise karedusega kihistunud järv, kalgiveeline ning rohketoiteline

Registri kood VEE2152000

Järve ümbritseb kultuurmaastik. Kaldavööde on enamasti liivane, sügavamal katab põhja tume sapropeel. Põhjakaldal on hea supluskoht. Veetaseme tõstmise tagajärjel on vette jäänud põõsaid ja võsa.

Nõrga sissevooluna tuleb loodest Tsilgutaja järvest ojake, väljavool on kagust Murati järve. Vesi on tugevasti kihistunud. Roheka tooniga pruunikaskollase või pruunika tooniga kollakasrohelise vee läbipaistvus on vähene (1,8-1,9 m).

Taimestik on väga liigirikas (27 liiki), kuid mitte eriti rohke. Haruldustest leidus järves üsna palju tömbilehist penikeelt. Kunagi oli väga hea vähijärv.

Võrdlemisi liigirikas on kalastik (särg, ahven, haug, latikas, kiisk, roosärg, koger).
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Pärimus: Majori järv