Maidla järv (Maidla paisjärv)

Maidla järv,ka Maidla paisjärv

Harjumaal, Saue vallas, Maidla küla juures asuv avalik paisjärv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6563613

59°12'34" N

Y

533044

24°34'42" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond

Pindala 3,8 ha, keskmine sügavus 2,9 m, suurim sügavus 3,6 m, maht 116 tuh m3, kaldajoone pikkus 771 m

Valgala pindala 34,9 km2

Registri kood VEE2072730

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/