Mähuste järv (Mäuste järv, Meeguste järv)

Pindala: 5,7ha
Kaldajoone pikkus: 1112m
Maksimaalne sügavus: 7.00m
Veevahetuse skaala: väga nõrk (< 0,5)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 59.4072222
Long: 25.6080556

Mähuste järv, ka Mäuste järv, Meeguste järv


Harjumaal, Kuusalu vallas, Koitjärve küka lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu.

Pindala 5,7 ha, kaldajoon 1112 m, pikkus 440 m, laius 170 m, suurim sügavus 7,3 m.

Keskpunkti koordinaadid:

  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6586580  59°24'26" N 
591338  25°36'29" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond

Oligotroofne e. vähetoiteline

KKR kood: VEE2002400

Liis Multer: Mähuste järv
Foto: Liis Multer

Kemba-Pühamäe servamoodustiste ahela edelanurgas, vastu loode-kagusuunalist radiaaloosi, asub samasuunaline 5,7 ha suurune Mähuste järv, Koitjärvest 3 km, endisest Koitjärve külast umbes 2 km loode pool. Mähuste järv on võrdlemisi sügav - 7,3 m (keskmine sügavus 3,7 m). Mõne meetri kõrgusel liivaka pinnakattega põhja- ja idakaldal kasvab männimets, lõunas ja edela pool asuval järsunõlvalisel oosil on Mähuste talu ase ja põllumaa; edelakaldal kasvavad kuused, haavad ja männid. Järvest loodes asub rabastuv männik. Kaldad on peaaegu kõikjal liivased, liiv katab põhja ka kalda lähedal, ainult sügavamal on põhjal rohekas sapropeel.

Põhiliselt sademete veest toituv umbjärv. Tema heleroheline vesi on väga läbipaistev (2,5-5,3 m). Kihistumata. 

Taimestikku on järves keskmisel hulgal ja liike keskmisel hulgal (17). Järve kagunurgas kasvas 1969. a. Eestis üliharuldast muda-lahnarohtu (teine kindel leid tänapäeval), sügavamal vees veel vesisammalt. Planktonist on järv väga vaene, põhjaloomastikust aga rikkam. Eriti palju leidub põhjafaunas liivkodadega puruvanaseid (=ehmestiivaliste vastseid), vesikakandit jt. organisme.

Põhilised kalad olid 1969. a. ahven ja haug.

Eestis väga haruldane tüüpiline kihistumata vähetoiteline järv, mis kaunistab maastikku ja taimharulduste kasvukohana on väga suure teadusliku tähtsusega.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Haug, ahven, särg, koger. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Hotmedia.ee