Mäestjärv (Suur Mäestjärv, Sibula järv)

Mäestjärv, ka Suur Mäestjärv, Sibula järv

Võrumaal, Lasva ning Võru valdades, Saaremaa, Koloreino ja Palometsa külade juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6410886

57°48'3" N

Y

685696

27°7'26" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 3 ha, keskmine sügavus 4,1 m, suurim sügavus 12,5 m, pikkus 310 m, laius 160 m, kaldajoone pikkus 1 131 m

Keskmise karedusega kihistunud järv, kalgiveeline ning rohketoiteline

Registri kood VEE2142900

Võrust 7 km kagu pool, Järvedeoru väikejärvede aheliku keskosas paiknev Mäestjärv on aheliku suurim veekogu. Järv on ebakorrapärase põhikujuga, sügavaim koht asub kirdeosas. Veetaseme langemise tõttu on järvest eraldunud Väike Mäestjärv (1,5 ha).

Mäestjärv paikneb madalaveelise oru lammil. Suhteliselt kõrgem ja järsem on oru lõunanõlv. Seal leidub põllu- ja heinamaad, kaugemal ka metsa, mujal ulatub mets järvele lähemale. Kaldavööde on üsna ulatuslikult soostunud, pehmed ja mudased, kõvem on lõunakallas. Põhi on ebatasane, kaetud üsna paksu mudakihiga.

Läbivool on väga nõrk. Vesi on selgesti kihistunud, rohekaskollane, keskmise läbipaistvusega (2,3 m). taimestik oli 1971 a. vähene, kuid liigirikas (22 liiki). Rohkesti oli näha ondatra tegutsemise jälgi.

Kalafauna koosneb peamiselt latikast, haugist, särjest ja ahvenast, olevat ka linaskit, kiiska ja lutsu.

Järv on sobiv kalastamiseks ning hinnatud maastiku kaunistajana.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/