Mäeküla järv (Samblajärv, Mäejärv)

Mäeküla järvka Samblajärv, Mäejärv

Viljandimaal, Karksi vallas, Hirmuküla, Mäeküla ning Sudiste külade juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6443522

58°7'17" N

Y

599449

25°41'15" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond

Pindala 63,6 ha, keskmine sügavus 2 m, suurim sügavus 2,9 m, pikkus 1 810 m, laius 550 m, kaldajoone pikkus 4 542 m

Valgala pindala 20,2 km2, veevahetus 4 korda aastas

Keskmise karedusega kihistumata järv, kalgiveeline ning rohketoiteline

Registri kood VEE2099100

Viljandi maakonnas, Sakala kõrgustiku keskosas vanas lamendunud veerudega orus asuva Vidva jõe ülemjooksul asub Mäeküla järv.

Selle põhja-loode-lõunakagu suunas pikliku järve suurust ja sügavust vähendas veetaseme alandamine 1923. a. 1,5 m võrra. Peaaegu kogu järve ümbritseb lepavõsa, lääne- ja kirdekaldal kasvab männimets, paiguti leidub heinamaid, ainult kagus ulatuvad järveni põllud. Põhi on kalda lähedal liivane, sügavamal mudane. Kaldavees leidub linaleokive.

Läbivool järvest on vähene, leidub kaldaallikaid. Vesi on rohekaskollane, vähe läbipaistev (0,9-1,4 m), hästi segunev ja soojenev. Võib oletada talvist hapnikuvaegust.

Järve taimestik oli 1957 a. üsna vähene, kuid liigirikas (22 liiki). Kalastikus domineeris latikas, on ohtralt särge, ahvenat, kiiska, vähem haugi, kokre, lutsu, rünti ja angerjat, leiduvat roosärge, viidikat, vingerjat ja hinku. Veelindudest pesitsevad järvel tuttpütt ja kõrkja-roolind.

Nagu rahvamuistend pajatab, olevat Mäeküla järve kaldal paikneva suure kivi sinna toonud Vanapagan.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Keskmise suurusega, kohati 4-5 m sügav järv, kaldalt püügikohti vähe. Särg, roosärg, ahven, kiisk, haug, koha, latikas, linask, kuldkoger, angerjas, karp. Autoga juurdepääs olemas. Kalameeste sõnul üks piirkonna kalarikkamaid järvi. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/