Mäejärv (Väimela Mäejärv, Väimela Ülajärv, Suur Väimela järv, Väimela Suurjärv)

Mäejärv (Väimela Mäejärv), ka Väimela Ülajärv, Suur Väimela järv, Väimela Suurjärv

Võrumaal, Võru vallas, Loosu küla ning Väimela aleviku juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6421018

57°53'41" N

Y

678247

27°0'23" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 13,3 ha, keskmine sügavus 4,9 m, suurim sügavus 11,6 m, pikkus 900 m, laius 200 m, maht 666 tuh m3, kaldajoone pikkus 2 076 m

Valgala pindala 20,2 km2, veevahetus 8 korda aastas

Keskmise karedusega kihistunud järv, liigtoiteline

Registri kood VEE2125300

Väimela asundusest vahetult lääne pool olev loode-kagu suunas piklik orujärv. Ta pikkus on 900 m, suurim laius 200 m, pindala 13,3 ha, suurim sügavus 11,6 m (keskmine sügavus 4,9 m). Kõige sügavam on järve keskosas. Kaldad on tõusvad. Järve piiravad Väimela tehnikumi põllud ja viljapuuaed, perve palistab lepa- ja pajuvõsa. Põhi on mudane, kohati ka liivane. Ujuda saab järve kaguosas.

Läbivoolujärv. Vesi oli 1958 a. kollakaspruun ja vähe läbipaistev (1,5 m). Järv on märgatavalt kihistunud.

Taimestik on üsna rikkalik. Planktonit leidub järves keskmisel hulgal.

Järv on üsna kalarikas. Väga palju olevat latikat ja särge, leiduvat haugi, kiiska, nurgu, ahvenat, linaskit, kokre, roosärge, viidikat, turba, lutsu, rünti, angerjat ja koha.

Järves elutseb ondatra. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Linask, haug, särg, latikas, koha, ahven, harvemini karpkala. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/