Maanteejärv (Leigo Maanteejärv)

Valgamaal, Palupera vallas Lutike külas Leigo talu maadel asuv tehisjärv. Mitteavalik veekogu.

Veepeegel 1,1 ha, kaldajoone pikkus 725 m

Ida-Eesti vesikond – Peipsi alamvesikond

KKR kood: VEE2101150

Kuulub Leigo järvede hulka (Kontserdijärve järvegrupp).

Vaata lisaks:

Leigo järved