Mõrtsuka järv (Väärsi järv)

Mõrtsuka järvka Väärsi järv

Valgamaal, Palupera vallas, Päidla ning Räbi külade juures asuv avalik järv

Kuulub Päidla järvestikku

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6446762

58°8'16" N

Y

645283

26°28'1" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 23,4 ha, keskmine sügavus 3,7 m, suurim sügavus 6,5 m, pikkus 2 040 m, laius 470 m, kaldajoone pikkus 3 210 m

Valgala pindala 5,9 km2, veevahetus 2 korda aastas

Keskmise karedusega kihistunud järv, kalgiveeline ning rohketoiteline

Registri kood VEE2101200

Selle põhja-lõuna suunas pikliku järve ümbruses on ilusad keskmise kõrgusega saviseid moreenkünkaid: ida Pärdi- ja Liisukärja mägi, läänes Ruunamägi, lõunas Lutsumägi. Järve kallastel leidub põlde, metsi ja niite. kaldad on enamasti lausad, kohati järsud. Silmapaistvalt palju on liivast ja kruusast kaldavöödet. Mudast põhja esineb edelasopis, kirdeosas on vees suuri kive.

Sissevool on Uibujärvest, veidi vett toob ka Kakkoja, loodekalda juures on suur allikas. Järve vesi on kollakasroheline, keskmise läbipaistvusega (2,4-2,7 m) ja hästi segunev.

Taimestik oli 1954 a. keskmise rohkusega, liike palju (23). Kuigi fütoplanktonit on vähe, võib oletada järve suvist õitsemist. Zooplanktonit leidub keskmisel hulgal, põhjaloomastikku on vähe.

Hea kalajärv, kus on rohkesti latikat, aga ka haugi, roosärge, särge, ahvenat ja linaskit. On esinenud kokre, kiiska, vingerjat, lutsu, hingu ja vististi ka trullingut. Mõrtsuka järv oli varem tuntud hea vähijärvena, kuid seda on laastanud mitmetel kordadel vähikatk.

Väärtuslik kalajärvena ning kauni maastikuelemendina ja hea puhkekohana.

Rahvamuistendi järgi olevat see järv oma kummalise nime saanud tapetud põdra järgi. Järves olevat peidus ka rootslaste kulda.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Metsajärv. Endistel aegadel kalameeste seas "kuum" koht, seda eelkõige asustatud angerja ja karbi pärast. Praegu esinevad särg, ahven ja haug. Angerjat ja karpi saadakse harva. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Pärimus: Mõrtsuka järv