Lüüsjärv (Järve järv)

Lüüsjärv, ka Järve järv

Valgamaal, Otepää vallas, Otepää küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6439182

58°4'7" N

Y

648647

26°31'9" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 3,4 ha, pikkus 250 m, laius 170 m, kaldajoone pikkus 797 m

Keskmise karedusega kihistumata järv, suurtaimerikas

Registri kood VEE2103400

Otepää linnast 2 km kirde pool asuv 3,4 ha suurune ümmargune järveke, kunagine Kaarna järve osa, nüüd kinnikasvav veekogu. Ta suurim sügavus on ainult 2,6 m, keskmine sügavus 1,8 m. Veepeeglit piirab kõikjal õõtsik, põhja katab hele lubjarikas muda.

Läbivoolujärv, kuhu suubuvad mõned kraavid. Kagunurgast lähtuvat oja peetakse Elva jõe alguseks, kuid selleks võib pidada ka Trepimäe järve. Olevat rohkesti allikaid.

Järv on taimi täis kasvanud. Oletatavasti on järve gaasireêiim ebarahuldav. Kaladest leidub järves haugi, ahvenat, särge, roosärge, kokre ja võib-olla ka latikat.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Kaarnaoja
Kaarnajärv (Kaarna järv)
Hotmedia.ee