Lüübnitsa Umbjärv (Lüügnitse Umbjärv, Võõpsu teine järv)

Lüübnitsa Umbjärv, ka Lüügnitse Umbjärv, Võõpsu Teine järv

Põlvamaal, Mikitamäe vallas, Lüübnitsa küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6442234

58°4'14" N

Y

710912

27°34'31" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 10,8 ha, pikkus 580 m, laius 240 m, kaldajoone pikkus 1 422 m

Pehme- ja tumedaveeline järv, rohketoiteline

Registri kood VEE2114000

Järve ümbritseb lage ja kõva karjamaa; taimkatet on märgatavalt mõjutanud koprad, kes on rajanud käike ja kanaleid ning langetanud pajusid.

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/