Luiste paisjärv

Luiste paisjärv

Raplamaal, Märjamaa vallas, Luiste küla juures asuv avalik paisjärv

Järve läbib Pokuti oja

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6525693

58°52'13" N

Y

513208

24°13'44" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Matsalu alamvesikond

Pindala 5,7 ha, maht 74 tuh m3, kaldajoone pikkus 2  004 m, pikkus 780 m, laius 120 m

Valgala pindala 26 km2

Registri kood VEE2042710

Rohtu täis veekogu. Ahven, haug, karp. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/