Luhassuu (Luhasoo, Luassoo) järv

Luhassuu järv, ka Luhasoo järv, Luassoo järv

Võrumaal, Urvaste vallas, Lümatu küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6418366

57°52'46" N

Y

655246

26°37'1" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Pindala 1,2 ha, pikkus 130 m, laius 120 m, kaldajoone pikkus 414 m

Väga kareda veega järv, allikatoiteline

Registri kood VEE2124000

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/