Loobu järv (Loobu paisjärv)

Loobu järv,ka Loobu paisjärv

Lääne-Virumaal, Kadrina vallas, Loobu küla juures asuv avalik paisjärv

Järvest voolab läbi Loobu jõgi

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6591946

59°27'2" N

Y

610648

25°57'3" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond

Pindala 2,8 ha, suurim sügavus 2,2 m, maht 61 tuh m3, kaldajoone pikkus 1 344 m

Valgala pindala 210 km2

Registri kood VEE2027310

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Loobu jõgi