Linnamäe paisjärv (Linnamäe veehoidla)

Linnamäe paisjärv, ka Linnamäe veehoidla

Pilt:Linnamäe HEJ.JPG

Harjumaal, Jõelähtme vallas, Jägala-Joa, Jõelähtme, Jõesuu, Koila ning Manniva külade juures asuv avalik paisjärv

Veehoidlat läbib Jägala jõgi

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6592986

59°28'10" N

Y

565729

25°9'34" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond

Veepeegli pindala 29,5 ha, saarte pindala 1,9 ha, pindala kokku 31,4 ha, kaldajoone pikkus 6 717 m

Valgala pindala 1 572,3 km2

Registri kood VEE2024510

Paisjärve/veehoidla veeressurssi kasutatakse elektrienergia tootmiseks.

Eesti Energiale kuuluv Linnamäe hüdroelektrijaam on Eesti suurim hüdroelektrijaam, mille võimsus on 1,1 MW ning maksimaalne elektrienergia toodang on 7 GWh aastas.

Elektrijaam rajati Jägala jõe alamjooksule umbes 1,5 kilomeetri kaugusele jõe suudmest aastatel 1922–1924 ning elektrienergia tootmine algas 17. aprillil 1924. Rajatis tunnistati muu hulgas Eesti kauneimaks tööstusehitiseks.

Teises maailmasõjas 1941. aastal Eestist taganemise ajal hävitasid elektrijaama nõukogude Punaarmee väeosad.

Eesti Energia poolt taastatud elektrijaam avati 10. detsembril 2002. /http://www.wikipedia.ee/wiki/Linnamäe_hüdroelektrijaam/

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/Hotmedia.ee