Linaleojärv (Nõmmküla Linaleojärv, Linsänketräske)

Linaleojärv (Nõmmküla Linaleojärv, Linsänketräske), ka Nõmmküla järv, Väike Kutspaki järv

Läänemaal, Oru vallas, Niibi küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6546985

59°3'40" N

Y

480859

23°39'58" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Matsalu alamvesikond

Pindala 1 ha, pikkus 220 m, laius 100 m, kaldajoone pikkus 470 m

Registri kood VEE2039600

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/