Linajärv (Jussi Linajärv)

Pindala: 5,5ha
Kaldajoone pikkus: 1086m
Keskmine sügavus: 3.00m
Maksimaalne sügavus: 9.00m
Veevahetuse skaala: väga nõrk (< 0,5)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 59.3694444
Long: 25.7180556


Linajärv, ka Jussi Linajärv

Harjumaal, Kuusalu vallas, Koitjärve küla läheduses asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu.
Kuulub Jussi järvede hulka

Pindala 5,5 ha, kaldajoon 1086 m, pikkus 370 m, laius 250 m, keskmine sügavus 3,8 m, suurim sügavus 9,7 m.
Pehme- ja heledaveeline; poolhuumustoiteline.

Keskpunkti koordinaadid:
X 6582532; Y 59788
69°22'10" N; 25°43'5" E

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond

KKR kood: VEE2007800 

Inward - Jussi Linajärv
Foto: Lauri Hanstin

Harju maakonnas, Aegviidust umbes 12 km põhjakirdes, nn. Pruunakõrves, paikneb kahel pool Aegviidu-Paukjärve oostikku (kannab siin Järvamäe nime) kuuest järvest koosnev Jussi järvestik. 

Jussi Linajärv on kõige edelapoolsem järv, mis on otsekui surutud kahe vallseljaku vahele. Selle kauni järve pindala on 5,8 ha, suurim sügavus 9,7 m (keskmine sügavus 3,8 m). Sügavaim koht on järve idakalda läheduses. Kõrgel ida- ja läänekaldal asub põlenud männik, põhja- ja lõunakaldal ulatub järveni raba. Liivast kaldavöödet leidub väga palju (ka rabakalda all), kuid kõikjal on vees palju ronte ja puid. Sügaval on põhi väga pehme ja mudane.

Pinna- ja põhjakihtide temperatuuris on võrdlemisi suuri erinevusi. vesi on tuhmkollane ja väga läbipaistev (4,5 m). Taimestik on väga liigivaene (8 liiki). V. Kõvaski suulisel teatel leidub järve fütoplanktonis rohkesti haruldasi ikkesvetikaid. Zooplankton on väga liigivaene. Põhjaloomastikku on vähe.

Kalastikus domineeris 1943. a. (R. Voore andmed) ahven, leidus ka haugi. Järve on lastud ka hõbekokre.

Järvel on nähtud sõtkapesakonda.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Järves kasvab järv-lahnarohi, mis on II kategooria looduskaitse all olev liik.


Vaata lisaks:

Jussi järved