Limu järv

Limu järv

Pilt:Limu järv.jpg

Harjumaal, Rae vallas, Seli küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6578358

59°20'22" N

Y

556853

24°59'56" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond

Veepeegli pindala 12,9 ha, saarte pindala 0,3 ha, pindala kokku 13,2 ha, m, suurim sügavus 1 m, pikkus 670 m, laius 560 m, kaldajoone pikkus 3 037 m

Valgala pindala 2,5 km2, veevahetus 3 korda aastas

Keskmise karedusega kihistumata järv, kalgiveeline ning segatoiteline

Registri kood VEE2006500

Järve suuruse kohta Vikipeedias teistsugused arvandmed kui registris:

"Järve pindala on 19,8 ha (teistel andmetel 23,3 ha) ning sügavus kuni 1,5 m. Järv on võrreldes varasemaga oluliselt väiksemaks kuivanud, kunagisest pindalast on alles umbes neljandik." http://et.wikipedia.org/wiki/Limu_järv

Järvest ida pool asuvad Seliküla moreenseljakud, läände jäävad aga soised metsad. Veekogu kaldad on madalad, soostunud või rabastunud, põhi on idaosas kruusane ja paene, mujal mudane. Järve põhjal olev turbamudakiht on E. Kumari andmeil 3,5 m, mõnedel andmetel 6 m paks.

Veekogu toidavad allikad. Väljavoolav Trummi kraav viib vee edasi aga Leivajõkke. Vesi on võrdlemisi selge ning hästi segunev ja soojenev.

Järv on väga taimestikurikas. Veepiiri ümbritseb turbasamblaõõtsik. Planktoni selgrootutest ja kaladest näib järv olevat üsna vaene.

E. Kumari andmetel oli järv aastail 1933-38 väga linnustikurikas. Pesitses 11 liiki, lisaks nenditi 21 liiki toite- ja hulgukülalisi.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/