Lilli järv (Lilli paisjärv, Polli veehoidla)

Lilli järv, ka Lilli paisjärv, Polli veehoidla

Viljandimaal, Karksi vallas, Lilli küla juures asuv avalik paisjärv

Järve läbib Lilli oja

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6430302

58°0'16" N

Y

591907

25°33'16" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond

Veepeegli pindala 2,8 ha, saarte pindala 0,3 ha, pindala kokku 3,1 ha, kaldajoone pikkus 1 701 m

Valgala pindala 33,2 km2

Registri kood VEE2060030

Soojärv, kaldad kalastamiseks kehvad, autoga juurdepääs halb. Püügiks vajalik kummipaat. Haug, ahven, särg. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/Hotmedia.ee