Liivaku järv (Liivakandi järv)

Liivaku järv, ka Liivakandi järv

Tartumaal, Rannu vallas, Ervu küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Järve läbib Konguta peakraav

Keskpunkti koordinaadid:

  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6456997  58°14'2" N 
631100  26°13'55" E 

Pindala 1,1 ha, kaldajoone pikkus 742 m

Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Registri kood VEE2066620

 Liivaku järv. Foto: meliorm.eu

Särg, ahven, haug, karp, hõbekoger, koger, linask. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Hotmedia.ee