Liisagu järv (Kugalepa järv, Kruusmetsa järv)

Liisagu järv, ka Kugalepa järv, Kruusmetsa järv

Saaremaal, Mustjala vallas, Vanakubja küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6485339

58°29'43" N

Y

394857

22°11'47" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond

Umbjärv. 

Veepeegli pindala 5,7 ha, saarte pindala 0,2 ha , pindala kokku 5,9 ham, suurim sügavus 0,5 m, kaldajoone pikkus 1 720 m

Valgala pindala 1,9 km2

Registri kood VEE2070600

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/