Lehtma Suurjärv (Lehtma järv, Tahkuna Suurjärv, Suurjärv, Põhjatu järv)

Lehtma Suurjärv, ka Tahkuna Suurjärv, Suurjärv, Lehtma järv, Põhjatu järv

Hiiumaal, Kõrgessaare vallas, Lehtma küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6547359

59°3'28" N

Y

422456

22°38'54" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond

Pindala 14,8 ha, kaldajoone pikkus 2 842 m

Registri kood VEE2037300

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/