Lavatsi järv (Lavaõue järv, Lavatse järv)

Pindala: 8,8ha
Kaldajoone pikkus: 1573m
Keskmine sügavus: 6.00m
Maksimaalne sügavus: 9.99m
Veevahetuse skaala: keskmine (> 2 kuni 4)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.3105556
Long: 26.9527778


Tartumaal, Mäksa vallas, Mäletjärve ning Poka külade juures asuv avalik järv

Järvest voolab läbi Melliste oja

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6467139

58°18'38" N

Y

673029

26°57'10" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 8,8 ha, keskmine sügavus 6,9 m, suurim sügavus 14 m, pikkus 650 m, laius 220 m, maht 400 tuh m3, kaldajoone pikkus 1 573 m

Valgala pindala 6 km2

Keskmise karedusega kihistunud järv, kalgiveeline ning rohketoiteline

Registri kood VEE2085100

Sügavas, järskude kallastega orujärves esinevad särg, ahven, haug, linask, mõningatel andmetel ka angerjas. /Õngitsemine. Tln., 2003/

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/