Lavassaare veehoidla

Lavassaare veehoidla

Pärnumaal, Lavassaare vallas, Lavassaare alevi juures asuv avalik tehisjärv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6485047

58°30'18" N

Y

522214

24°22'51" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond

Pindala 6,4 ha, kaldajoone pikkus 1 211 m

Registri kood VEE2039510

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/