Lautri järv

Lautri järv

Võrumaal, Misso vallas, Laisi küla juures asuv avalik järv

Paikneb Missost 4 km edelas

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6385328

57°34'11" N

Y

690010

27°10'34" E

Vesikond: Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond

Pindala 1,9 ha, kaldajoone pikkus 532 m

Registri kood VEE2156000

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/