Lauga järv

Lauga järv

Võrumaal, Lasva vallas, Lauga, Peraküla ning Pikasilla külade juures asuv avalik järv

Kuulub Tsolgo aheljärvestikku

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6425860

57°56'11" N

Y

682746

27°5'9" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 13,9 ha, keskmine sügavus 2,3 m, suurim sügavus 6 m, pikkus 465 m, laius 460 m, maht 313 tuh m3, kaldajoone pikkus 1 451 m

Valgala pindala 12,2 km2, veevahetus 10 korda aastas

Pehme- ja tumedaveeline järv, rabade huumustoiteline

Registri kood VEE2127400

Võru maakonnas, Tsolgost umbes 2 km loode pool paiknev ümariku põhikuju ja sopilise kaldajoonega järv. Tema absoluutne kõrgus on 75 m, suurus 13,6 ha. Sügavus 6 m, millest puhast vett on 2,5 m, muu osa on hõljuv muda. Kaldad on lõunas, ida ja osalt ka põhjas võrdlemisi kõvad, kultuuristatud maade all. Mujal on kallastel heinamaa ja mets. Vett ääristab õõtsik.

Läbivool pole kuigi tugev. Sissevool kraaavi kaudu, väljavool kraavi kaudu Karijõkke. Vesi on punakaspruuni värvusega ja vähese läbipaistvusega (0,8 m), seguneb ja soojeneb hästi.

Taimestikku oli järves 1961. a. vähe, taimeliike keskmisel arvul (15). Fütoplanktonit on vähe, zooplanktonit rohkem. Vesikirbulistest leidub hulgaliselt küürikut.

Kaladest elutseb järves isegi latikat; rohkem on ahvenat, haugi, kokre ja vististi mudamaimu ning vingerjat. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Tsolgo aheljärvestik
Hotmedia.ee