Lasva järv

Lasva järv

Tulemuusika etendus Lasva järve ääres

Võrumaal, Lasva vallas, Lasva ning Pässä külade juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6417519

57°51'33" N

Y

688448

27°10'31" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 12,7 ha, keskmine sügavus 5 m, suurim sügavus 19,2 m, pikkus 660 m, laius 215 m, maht 545 tuh m3, kaldajoone pikkus 1 710 m

Valgala pindala 3 km2, veevahetus 2 korda aastas

Keskmise karedusega kihistunud järv, liigtoiteline

Registri kood VEE2129000

Kalijärvest umbes 2 km idakirde pool asuv 10,9 ha suurune, põhja-lõuna suunas piklik orujärv. Järv on väga sügav - 19,2 m (keskmine sügavus 6,4 m). Järve piiravad põllu- ja heinamaad ning mitmed hooned, põhjakaldal kasvab männitukk. Kaldad on põhjapoolses osas kõrgemad, seejuures läänekallas idakaldast kõrgem ja järsemini langev; ka vesi süveneb seal eriti järsult. Pinnas on järve ümber savine, põhja pool leidub luidet meenutav liivaküngas. Kaldavööde ja põhi on järve põhjaosas kõvad ja liivased, mujal mudasemad; sügavamal katab põhja muda.

Järv on väga nõrga läbivooluga. Vesi on kollakasroheline, keskmiselt läbipaistev (2,3 m) ja nähtavasti väga tugevasti kihistunud. Taimestikku oli 1961. a. keskmiselt. Planktonit, eriti zooplanktonit on järves rohkesti. Zooplankterite seas on ka üks haruldus (Ceriodaphnia megalops). Põhjaloomastikku oli keskmisel hulgal, suhteliselt palju esines 1961. a. selles järvekarpe.

Üsna hea kalajärv, kus on ohtralt latikat, särge ja ahvenat, aga leidub ka nurgu, haugi, roosärge, kiiska, viidikat, kokre, linaskit ja säinast. Esineb jõevähk. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/