Lajasaare järv (Laiasaare järv, Lajassaarõ järv)

Lajassaarõ järv, ka Lajasaare järv, Laiasaare järv

Valgamaal, Karula vallas, Rebasemõisa küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6400400

57°43'18" N

Y

645338

26°26'21" E

Vesikond: Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond

Pindala 2,3 ha, suurim sügavus 5,9 m, pikkus 360 m, laius 80 m, kaldajoone pikkus 840 m

Keskmise karedusega kihistunud järv, kalgiveeline ning segatoiteline

Registri kood VEE2135300

Lüllemäelt 5 km kagu pool olev pisijärv. Järveke on loode-kagu suunas piklik ning väga kitsas. Asub kultuurmaastikus, heinamaade ja põldude vahel. Peaaegu kogu järve piirab õõtsik. Veekogu põhi on kaetud mudaga.

Tegemist on praktiliselt umbjärvega. Vesi on tõenäoliselt vähe kihistunud olles rohekaskollane ning keskmiselt läbipaistev (1,5 m). Talvel jääb järv ummuksile.

Taimestik on rohke ja liigirikas (21 liiki) ning põhjaloomastikku on keskmisel hulgal. Et järv jääb talvel ummuksile, on kalastik vaesunud. Veekogus olevat siiski ahvenat, särge ja haugi, võib-olla ka linaskit ja mudamaimu.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/Hotmedia.ee