Lahuksi järv (Lahukse järv)

Pindala: 7,6ha
Kaldajoone pikkus: 1073m

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.3083333
Long: 21.9147222


Saaremaal, Lümanda vallas, Atla küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6464992

58°18'30" N

Y

377785

21°54'53" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond

Pindala 7,6 ha, suurim sügavus 0,7 m, pikkus 350 m, laius 250 m, kaldajoone pikkus 1 073 m

Registri kood VEE2075700

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/