Laeva järv (Laeva paisjärv)

Laeva järv,ka Laeva paisjärv

Tartumaal, Laeva vallas, Laeva küla juures asuv avalik paisjärv

Paisutatud Laeva jõele

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6485770

58°29'23" N

Y

638972

26°23'0" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 1,3 ha, maht 16 tuh m3, kaldajoone pikkus 703 m

Registri kood VEE2038310

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/Hotmedia.ee