Laagustõ soot

Laagustõ soot

Valgamaal, Taheva vallas, Laanemetsa küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 1,9 ha, kaldajoon 1232 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6390022 57°37'56" N 
634249 26°14'51" E

Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond
KKR kood: VEE2132630

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee