Külimitü järv

Külimitü järv

Võrumaal, Misso vallas, Sandi ja Kirikumäe külade lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu.

Pindala 0,2 ha, kaldajoon 147 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6397450  57°40'38" N 
693091  27°14'14" E 

Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond
KKR kood: VEE2145020

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee