Külajärv (Vellavere Külajärv, Vellavere järv, Tootsijärv, Mõõkjärv)

Külajärv (Vellavere Külajärv), ka Vellavere järv, Tootsijärv, Mõõkjärv

Postkaart, 1979

Tartumaal, Konguta vallas, Vellavere küla juures asuv avalik järv

Sügavuselt (25 m) kuulub Eesti kümne sügavaima järve hulka

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6460331

58°15'39" N

Y

641154

26°24'18" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 3,9 ha, keskmine sügavus 6,9 m, suurim sügavus 25 m, pikkus 280 m, laius 200 m, kaldajoone pikkus 742 m

Keskmise karedusega kihistunud järv, liigtoiteline

Registri kood VEE2092500

Peale veekogu kõrgema ida- ja lõunakalda on järve kaldad enamasti mudased ja soised, olles kaetud põhiliselt heinamaa ja põõsastikuga. Külajärve veepeeglit ääristab õõtsikuriba. Järv süveneb väga järsult, eriti ida- ja põhjakalda all, sügavaim koht on peaaegu järve keskel. Põhja katab omapärane mudatüüp, nn. düüjütja - sapropeel, mis sisaldab ka turbamulda. Järve voolab palju allikaid. Ujumiskoht idakaldal endise kolhoosi lauda kohal. 

Külajärv on tugevasti kihistunud umbjärv. Taimestik on suhteliselt vähene, põhjaloomastik suhteliselt liigivaene, kuid mõned liigid võrdlemisi arvukad.

Järves esinevad koger, särg, ahven, haug ja latikas.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Vellavere järved. Madalamas Kogerjärves esineb koger, harvemini haug, särg; suuremas Külajärves särg, ahven, haug. /Õngitsemine. Tln 2003/

 

Pärimus:

Mõõkjärve nimi saanud alguse sedaviisi:

Kalevipoeg reisinud maad mööda. Praeguse järve kohal tulnud talle kari põrgulisi vastu. Nendega tõusnud sõda. Kalev loopinud kõikidel pääd otsast ära, ainult põrguliste päämehega olnud palju tegemist.

Viimaks virutanud Kalevipoeg kahe käega hoobi. Põrguline kadunud eest ja Kalevipoja mõõk tunginud sügavasti maasse ning sünnitanud suure augu, mis viimaks vett täis tulnud.

Rahvas andnud nimeks Mõõkjärv, sest et ta Kalevipoja mõõgast sündinud ja sügav olnud.

(Arult jutustanud P. Viira, kogunud Eisen)

 

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/