Küläjärv (Vällämäe Küläjärv, Vällamäe Külajärv, Suur Rauba järv)

Pindala: 4,4ha
Pindala koos saartega: 4,52ha
Saarte arv: 1
Kaldajoone pikkus: 1110m
Keskmine sügavus: 3.00m
Maksimaalne sügavus: 7.00m
Veevahetuse skaala: nõrk (> 0,5 kuni 2)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.7425
Long: 27.0602778


Võrumaal, Haanja vallas, Simula küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6404240

57°44'33" N

Y

682218

27°3'37" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Veepeegli pindala 4,4 ha, saarte pindala 0,1 ha, pindala kokku 4,5 ha, keskmine sügavus 3,1 m, suurim sügavus 7,7 m, pikkus 360 m, laius 175 m, kaldajoone pikkus 1 110 m

Keskmise karedusega kihistunud järv, kalgiveeline ning segatoiteline

Registri kood VEE2139700

 

Kuplitevaheline kõrgete kallastega järv Vällamäest umbes 0,5 km põhja pool. Selle kauni rombja järve pindala on 4 ha, sügavus 9,8 m (sügavaimas kohas idakalda lähedal), keskmine sügavus 3,1 m. Kallastel asuvad põllud ja heinamaad, idakaldal on ka metsa. Edelakaldal on puudega kaetud poolsaar, mis suurveega muutub saareks. Kaldad on üldiselt kõvad, soostunud kallast leidub lääne ja edela pool, Kesk- ja Perajärvest sissevoolava oja juures. Põhja- ja kirdeosas on põhi liivane, mujal kaetud pruuni sapropeeliga.

Üldiselt on läbivool nõrk, sisse tulevad ülalmainitud oja kaudu Vällamäe allikate veed, välja voolab ojake kirdenurgast; viimase osaline sulgemine 60. aastate keskel tõstis veetaset umbes 0,5 m.

Nähtavasti on ka selle järve vesi tugevasti kihistunud. pruunikas- kuni punakaskollane vesi on keskmise läbipaistvusega (2,6-2,8 m).

Taimestik on liigirikas (23). Taimharuldustest on leitud punakat penikeelt.

Järves elutseb jõevähk. Kaladest võib nimetada haugi, särge, ahvenat, lutsu ja linaskit.

Vällamäe Külajärv on hinnatud maastikulise kaitseala elemendina ja haruldaste taimede kasvukohana. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

 

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/