Külajärv (Plaani Külajärv, Küläjärv, Plaani järv, Suurjärv)

Külajärv (Plaani Külajärv), ka Küläjärv, Plaani Küläjärv, Plaani järv, Suurjärv

Võrumaal, Haanja vallas, Kääraku, Kõomäe ning Plaani külade juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6396980

57°40'37" N

Y

683462

27°4'32" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Veepeegli pindala 23,1 ha, saarte pindala 0,9 ha, pindala kokku 24 ha, keskmine sügavus 3,3 m, suurim sügavus 3,9 m, pikkus 570 m, laius 380 m, maht 800 tuh m3, kaldajoone pikkus 3 525 m

Valgala pindala 1,4 km2, veevahetus 1 kord aastas

Pehme- ja heledaveeline järv, poolhuumustoiteline

Registri kood VEE2145300

Haanjast ligi 5 km lõuna pool Plaanil asuv põhja-lõuna suunas piklik järv. 60. aastate keskel tõstis Munamäe sovhoos järve veetaset. Selle tulemusena on veepeegel suurenenud 20 hektarini ja sügavus 5 meetrini (keskmine sügavus 4 m). Järv asetseb umbes 243 m üle merepinna, kõrgete veerudega orus. Teda ümbritsevad metsasalud ja põllustatud künkad. Kaldad on kõvad.

Läbivool on nõrk. Loodenurgas voolab sisse Plaani Perajärvest lähtuv ojake, kirdenurgast algavat ja Alajärve suubuvat oja peetakse Piusa jõe alguseks.

Vesi seguneb ja soojeneb suvel põhjani ning on hapnikurikas, värvuselt rohekaskollane kuni kollakaspruun ja keskmiselt läbipaistev /2,1-2,6 m).

Taimestik vähene, kuid liigirikas (1970. ja 1973. a. 26 liiki). Leidus mitmeid haruldusi (vahelduvaõielist vesikuuske, punakat ja tömbilehist penikeelt jt.).

Kalastikus särg, ahven, haug, koger, linask ja mudamaim. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Särg, ahven, haug, koger, linask. /Õngitsemine. Tln 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/