Külajärv (Leevijõe Külajärv, Leevijõe paisjärv)

Külajärv (Leevijõe Külajärv), ka Leevijõe paisjärv

Põlvamaal, Vastse-Kuuste vallas, Leevijõe küla juures asuv avalik paisjärv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6449450

58°9'6" N

Y

673243

26°56'35" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 15,5 ha, kaldajoone pikkus 3 172 m

Registri kood VEE2087230

Leevijõe Küla Seltsi poolt on kavandatud tegevused Leevijõe kanali ja Leevijõe paisjärvede (Veskijärv, Külajärv, Asu järv) ökoloogilise seisundi parandamiseks (2011)

1

Leevijõe paisjärvede süsteem

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/