Kuussaarõ järv (Kuussaare järv)

Kuussaarõ järv, ka Kuussaare järv

Valgamaal, Taheva vallas, Laanemetsa küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6393866

57°39'54" N

Y

639198

26°19'57" E°52'48" E

Vesikond: Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond

Pindala 1,7 ha, pikkus 215 m, laius 95 m, kaldajoone pikkus 568 m

Registri kood VEE2137100

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/