Kuusiku veehoidla

Pindala: 4,9ha
Pindala koos saartega: 5,8ha
Saarte arv: 3
Kaldajoone pikkus: 2905m
Keskmine sügavus: 1.00m
Maksimaalne sügavus: 2.00m

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.9677778
Long: 24.7222222

Raplamaal, Rapla vallas Kuusiku aleviku, Iira ja Kuusiku-Nõmme külade lähedal asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu

Järve läbib Vigala jõgi

Veepeegel 4,9 ha (koos 3 saarega 5,8 ha), kaldajoon 2905 m, maht 83 000 m3

Keskmine sügavus 1,4 m, suurim sügavus 2,9 m

Lääne-Eesti vesikond – Matsalu alamvesikond

KKR kood: VEE2040740

Kuusiku paisjärv. Kõikuva veetasemega järv, kuhu aeg-ajalt asustatakse kalade noorjärke. Särg, ahven, haug, karp. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee