Kuuritsasuut

Kuuritsasuut

Valgamaal, Taheva vallas, Kalliküla küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu.
Järv kujutab endast Mustjõe vanajõge e. soodijärve. 

Pindala 1,7 ha, kaldajoon 1611 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6387022  57°36'5" N 
646563  26°27'5" E 

Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond
KKR kood: VEE2149820

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Hotmedia.ee