Kuuni järv (Pärsti järv, Pärsti Valuoja Suurjärv)

Kuuni järv, ka Pärsti järv, Pärsti Valuoja Suurjärv

Viljandimaal, Pärsti vallas, Pärsti küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6475804

58°24'47" N

Y

590139

25°32'32" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond

Veepeegli pindala 16,8 ha, saarte pindala 0,1 ha, pindala kokku 16,9 ha, keskmine sügavus 3,6 m, suurim sügavus 6 m, pikkus 1 040 m, laius 280 m, kaldajoone pikkus 2 624 m

Valgala pindala 4,9 km2, veevahetus 2 korda aastas

Keskmise karedusega kihistunud järv, liigtoiteline

Registri kood VEE2074700

Kuuni järv asetseb keset heinamaid ja võsa. Veekogu kaldad on peaaegu kõikjal pehmed (v.a. poolsaar läänekaldal) ning tema põhi on kaetud lubjarikka mudaga. Järve lõunaosasse jääb pisike saareke.

Sissevool toimub Pärsti Väikejärvest tuleva oja kaudu, väljavooluks on 1955 a. kaevatud kraav, mis viib vee Valuojja ja sealt edasi Viljandi järve. Järve veetase on pärast väljavoolu süvendamist veidi alanenud.

Rohekaskollase vee läbipaistvus on vähene (1 m). vesi soojeneb põhjani. Sellegipärast esineb pinna- ja põhjalähedase vee hapnikusisalduses suuri erinevusi.

Üldiselt loetakse Kuuni järve heaks kalajärveks, kus leidub särge ja latikat (on saadud kuni 3,5 kg isendeid), kiiska, roosärge, ahvenat ja haugi.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Särg, ahven, haug, roosärg, kiisk. /Õngitsemine. Tln 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/