Kurvitse järv

Kurvitse järv

Valgamaal, Põdrala vallas, Lõve ning  Voorbahi külade juures asuv avalik järv

Järvest voolab läbi Eenuse oja

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6435510

58°2'48" N

Y

610813

25°52'36" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Pindala 4,2 ha, pikkus 400 m, laius 145 m, kaldajoone pikkus 1 000 m

Kalgiveeline ning rohketoiteline järv

Registri kood VEE2099920

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/