Kurnakese järv (Kurnakse järv)

Kurnakese järv, ka Kurnakse järv

Valgamaal, Otepää vallas, Pedajamäe küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6438778

58°3'58" N

Y

645108

26°27'32" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Pindala 1,8 ha, pikkus 190 m, laius 125 m, kaldajoone pikkus 502 m

Kalgiveeline ning rohketoiteline järv

Registri kood VEE2103700

Ümarik järveke (1,8 ha) Otepää-Palupera maanteest lõunas, 1,5 km Otepää linnast loodes põhja-lõunasuunalises orus. Järve ümbritseb läänest mets, mujalt põllu- ja heinamaad. Veekogu kaldad on järsud, veepeeglit piirab õõtsikuring ning tema põhi on nähtavasti mudane.

Kaladest esinevad haug, ahven, särg, roosärg, latikas, linask, kiisk ning koger. Olevat isegi vähki.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Särg, ahven, haug. Kalameeste seas suhteliselt väheatraktiivne veekogu. /Õngitsemine. Tln 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/