Kurgjärv

Kurgjärv

Võrumaal, Rõuge vallas, Kurgjärve ning Udsali küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6402049

57°43'26" N

Y

679850

27°1'8" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 12,3 ha, keskmine sügavus 4 m, suurim sügavus 9,1 m, pikkus 645 m, laius 415 m, kaldajoone pikkus 1 960 m

Valgala pindala 1,1 km2, veevahetus 1 kord aastas

Pehme- ja tumedaveeline järv, poolhuumustoiteline

Registri kood VEE2140800

Haanjast 2 km läänes tugevasti liigestatud kaldajoonega järv asub kõrgete kuplite vahel. Viimastest ulatub mõni (näiteks Korgemägi) 255 m kõrgusele. Kurgjärve pindala on 12,3 ha, suurim sügavus 9,1 m (järve kirdeosas) ning keskmine sügavus 4,0 m. Soist perve leidub peamiselt ida- ja kagukaldal, mujal on veekogu kallas kõva ja põhi liivane.

Kurgjärv on lähtejärv, mis saab vett allikatest ja sademetest (varem ka Väikjärvest), järve kirdeosast väljavoolav Ura ehk Üra oja suubub vagulasse. Kuival ajal see väljavool aga lakkab.

Vesi on vertikalselt tugevasti kihistunud. Suvel on veesammas kuni põhjani hapnikurikas. Roheka tooniga pruunikaskollane vesi on keskmiselt läbipaistev (2,9 m).

Kurgjärv on suhteliselt taimestikuvaene, kuid liigirikas järv (20).
Kalastikus domineerib ahven, kellele järgnevad haug, särg ja roosärg.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Haug, ahven, särg, latikas. Üksikud teated ka kohade tabamisest. /Õngitsemine. Tln 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/Hotmedia.ee