Kurepalu järv (Haaslava paisjärv)

Kurepalu järv, ka Haaslava paisjärv

Tartumaal, Haaslava vallas, Haaslava, Kurepalu ning Mõra külade juures asuv avalik paisjärv

Järvest voolab läbi Mõra jõgi

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6467526

58°19'0" N

Y

665737

26°49'43" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Veepeegli pindala 13,7 ha, saarte pindala 0,1 ha, pindala kokku 13,8 ha, maht 221,6 tuh m3, kaldajoone pikkus 4 646 m

Valgala pindala 87 km2

Registri kood VEE2084500

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/