Kunst-sääsevastne

Kunst-sääsevastne


Maailmas toodetakse erineva suuruse, erineva kvaliteedi ja erineva hinnaga kunst-sääsevastseid, mis on kalameeste arsenalis ka oma koha leidnud. Nende eeliseks on, et nad püsivad konksul paremini kui ehtsad vastsed ning ei jookse kalastamise käigus tühjaks. Puuduseks on, et nad ei ole niisama pehmed nagu pärisvastsed.
Mitmed tootjad hoolitsevad ka selle eest, et kunstvastsed lõhnaks niisama iseäratavalt kui pärisvastsed või veel mõjusamaltki. Selle poolest võib esile tõsta Berkley kunstvastseid, mida on erinevates suurustes müügil ka Eestis.

Kalastamise ajal toimitakse tavaliselt nii, et konksule pannakse üks kunstvastne, sellele lisatakse aga 1-2 ehtsat. Asja mõte on selles, et kui kala sööta naksab, kuid siiski otsa ei jää, rebib ta pärisvastsed enamasti konksult, kunstvastne jääb aga alles - õnge ei pea veest välja võtma, vaid võib edasi kalastada ja tihtipeale haarabki kala peatselt ka kunstvastset. Niisugune "kindlustamine" on eriti kasulik talvisel kirbupüügil, kui püüame nt Peipsil 7-8 m sügavuselt ahvenaid.
Ainult kunstvastse(te)ga tasub õngitseda heal võtupäeval, kui kala on juba "pöördes": püügitulemus paraneb üsna tublisti selle aja arvel, mis muidu kuluks aina uute vastsete konksule panemisele.
Siiski ei püsi ka kunstvastsed konksul igavesti: mõne liiga tõtliku haakimise järel rebenevad need konksu küljest ning jäävad kalale petlikuks suutäieks.    


  

Allikas:
V. Korþets, Õngitsemine+. Käsikiri