Kungjärv

Kungjärv

Võrumaal, Antsla vallas, Madise küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6411389

57°49'12" N

Y

646067

26°27'29" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Pindala 8,4 ha, keskmine sügavus 2,1 m, suurim sügavus 8,3 m, pikkus 520 m, laius 340 m, kaldajoone pikkus 1 189 m

Valgala pindala 2 km2, veevahetus 2 korda aastas

Pehme- ja tumedaveeline järv

Registri kood VEE2132800

Kungjärv asub Antslast 4 km lääne pool Kungjärve soo kaguosas, sellest 600 m lääneloodes 1 ha suurune Väike-Kungjärv. Kungjärve absoluutne kõrgus on umbes 67 m ning sügavus 8,3 m (keskmine sügavus 2,1 m). Järve ümbritseb rabamännik. Veekogu kaldad on turbased ning põhja katab paks turbamuda kiht. Kaldavöötmes on rohkesti kände, mis kõnelevad siin kunagi kasvanud metsast.

Sissevool toimub Kungjärve rabakraavidest, välja voolab edelaotsast kuivenduskraav, mis suubub Orajõkke.

Vesi on punakaspruun ja vähese läbipaistvusega (0,9 m). Taimestikuvaeses järves leidub kaladest vaid ahvenat.
 

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/