Kunda paisjärv

Kunda paisjärv

Lääne-Virumaal, Kunda linna juures asuv avalik paisjärv

Järvest voolab läbi Kunda jõgi

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6598829

59°30'9" N

Y

643929

26°32'30" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond

Pindala 0,1 ha, maht 240 tuh m3, kaldajoone pikkus 167 m

Valgala pindala 528 km2

Registri kood VEE2034510

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/